• 5 điều răn của Admin:
  Điều 1: Khách muốn backlink chất lượng thì bài đăng trên diễn của bạn phải đủ dài, đi link vừa phải.
  Điều 2: Nghiêm cấm đặt trùng tiêu đề, phát hiện tôi sẽ xóa bài, mất link ráng chịu nhé.
  Điều 3: Giới thiệu càng nhiều bạn bè vào tham gian diễn đàn sẽ được tôi đặt link dofollow lên toàn trang.
  Điều 4: Build link nhiều cho bài viết sẽ được tôi đặt link dofollow lên toàn trang.
  Điều 5: Tăng tương tác social nhiều cho bài viết sẽ được tôi đặt link dofollow lên toàn trang.
 • Thông báo: quangcaoraovat24h.com đang đứng top 8 từ khóa "dien dan quang cao", top 20 "dien dan rao vat". Các chỉ số Authority đang khá cao, DA 35 và PA là 30, Moz rank 3.0, Age domain là trên 8 năm... còn rất nhiều chỉ số khác đang tăng dần. Đừng spam diễn đàn, hãy xây dựng diễn đàn bằng cái tâm và chắc chắn backlink đổ về cho các bạn cũng sẽ chất lượng theo mà thôi!
 • Tôi vừa cho thành viên Hoanghaidocuhanoi ra đảo vĩnh viễn bởi vì đăng bài chỉ toàn từ khóa, không có giá trị gì cho người dùng. Xin lỗi Anh, hãy đến một diễn đàn phù hợp với anh, riêng tôi làm thế khổ tâm lắm chứ chẳng sung sướng gì :( !!

BB codes

 • [B], [I], [U], [S] - Bold, italics, underline, and strike-through

  Makes the wrapped text bold, italic, underlined, or struck-through.
  Example:
  This is [B]bold[/B] text.
  This is [I]italic[/I] text.
  This is [U]underlined[/U] text.
  This is [S]struck-through[/S] text.
  Output:
  This is bold text.
  This is italic text.
  This is underlined text.
  This is struck-through text.
 • [COLOR=color], [FONT=name], [SIZE=size] - Text Color, Font, and Size

  Changes the color, font, or size of the wrapped text.
  Example:
  This is [COLOR=red]red[/COLOR] and [COLOR=#0000cc]blue[/COLOR] text.
  This is [FONT=Courier New]Courier New[/FONT] text.
  This is [SIZE=1]small[/SIZE] and [SIZE=7]big[/SIZE] text.
  Output:
  This is red and blue text.
  This is Courier New text.
  This is small and big text.
 • [URL], [EMAIL] - Linking

  Creates a link using the wrapped text as the target.
  Example:
  [URL]https://www.example.com[/URL]
  [EMAIL]example@example.com[/EMAIL]
  Output:
 • [URL=link], [EMAIL=address] - Linking (Advanced)

  Links the wrapped text to the specified web page or email address.
  Example:
  [URL=https://www.example.com]Go to example.com[/URL]
  [EMAIL=example@example.com]Email me[/EMAIL]
  Output:
 • [USER=ID] - Profile Linking

  Links to a user's profile. This is generally inserted automatically when mentioning a user.
  Example:
  [USER=1]Tên đăng nhập[/USER]
  Output:
 • [IMG] - Image

  Display an image, using the wrapped text as the URL.
  Example:
  [IMG]https://quangcaoraovat24h.com/styles/default/xenforo/xenforo-logo.png[/IMG]
  Output:
 • [MEDIA=site] - Embedded Media

  Embeds media from approved sites into your message. It is recommended that you use the media button in the editor tool bar.
  Approved sites: Apple Music, Dailymotion, Facebook, Flickr, Giphy, Imgur, Instagram, Liveleak, Metacafe, Pinterest, Reddit, SoundCloud, Spotify, Tumblr, Twitch, Twitter, Vimeo, YouTube
  Example:
  [MEDIA=youtube]oHg5SJYRHA0[/MEDIA]
  Output:
  An embedded YouTube player would appear here.
 • [LIST] - Lists

  Displays a bulleted or numbered list.
  Example:
  [LIST]
  [*]Bullet 1
  [*]Bullet 2
  [/LIST]
  [LIST=1]
  [*]Entry 1
  [*]Entry 2
  [/LIST]
  Output:
  • Bullet 1
  • Bullet 2
  1. Entry 1
  2. Entry 2
 • [LEFT], [CENTER], [RIGHT] - Text alignment

  Changes the alignment of the wrapped text.
  Example:
  [LEFT]Left-aligned[/LEFT]
  [CENTER]Center-aligned[/CENTER]
  [RIGHT]Right-aligned[/RIGHT]
  Output:
  Left-aligned​
  Center-aligned​
  Right-aligned​
 • [QUOTE] - Quoted text

  Displays text that has been quoted from another source. You may also attribute the name of the source.
  Example:
  [QUOTE]Quoted text[/QUOTE]
  [QUOTE=A person]Something they said[/QUOTE]
  Output:
  Quoted text
  A person said:
  Something they said
 • [SPOILER] - Text containing spoilers

  Hides text that may contain spoilers so that it must be clicked by the viewer to be seen.
  Example:
  [SPOILER]Simple spoiler[/SPOILER]
  [SPOILER=Spoiler Title]Spoiler with a title[/SPOILER]
  Output:
  Simple spoiler
  Spoiler with a title
 • [CODE] - Programming code display

  Displays text in one of several programming languages, highlighting the syntax where possible.
  Example:
  General code:
  [CODE]General
  code[/CODE]

  Rich code:
  [CODE=rich][COLOR=red]Rich[/COLOR]
  code[/CODE]

  PHP code:
  [CODE=php]echo $hello . ' world';[/CODE]

  JS code:
  [CODE=javascript]var hello = 'world';[/CODE]
  Output:
  General code:
  Code:
  General
  code
  Rich code:
  Rich (BB code):
  Rich
  code
  PHP code:
  PHP:
  echo $hello . ' world';
  JS code:
  JavaScript:
  var hello = 'world';
 • [ICODE] - Inline programming code display

  Allows you to display code inline among normal post content. Syntax will not be highlighted.
  Example:
  Inline code blocks [ICODE]are a convenient way[/ICODE] of displaying code inline.
  Output:
  Inline code blocks are a convenient way of displaying code inline.
 • [INDENT] - Text indent

  Indents the wrapped text. This can be nested for larger indentings.
  Example:
  Regular text
  [INDENT]Indented text[/INDENT]
  [INDENT=2]More indented[/INDENT]
  Output:
  Regular text
  Indented text​
  More indented​
 • [PLAIN] - Plain text

  Disables BB code translation on the wrapped text.
  Example:
  [PLAIN]This is not [B]bold[/B] text.[/PLAIN]
  Output:
  This is not [B]bold[/B] text.
 • [ATTACH] - Attachment insertion

  Inserts an attachment at the specified point. If the attachment is an image, a thumbnail or full size version will be inserted. This will generally be inserted by clicking the appropriate button.
  Example:
  Thumbnail: [ATTACH]123[/ATTACH]
  Full size: [ATTACH=full]123[/ATTACH]
  Output:
  The contents of the attachments would appear here.
WIKIVNN.COM, seo nha trang, khóa học seo nha trang, Nha Trang Apartment, Cho thuê căn hộ căn hộ Mường Thanh tại Nha Trang Dịch Vụ SEO, Dịch Vụ Seo Uy Tin Chuyên Nghiệp, Dịch Vụ Seo Google
Top